Projektleder til udvikling af fremtidens kollektive trafik

Den kollektive trafik i Midtjylland står overfor store udviklingsmuligheder de kommende år. Stigende trængsel på vejene og mål om flere passagerer i bus og tog betyder øget fokus på, hvordan fysiske tiltag som letbane, BRT, fremkommelighed og knudepunkter kan bidrage til bedre kollektiv trafik.

Hos Midttrafik søger vi derfor en projektleder med sans for både planlægning og rådgivning indenfor idéudvikling af infrastrukturprojekter. Planlægningserfaring og teknisk viden er en styrke, men det vigtigste er, at du har evner til at styre tværfaglige projekter og er god til at samarbejde bredt med både kolleger, kommuner og eksterne rådgivere.

Du vil blive ansat som projektleder og mobilitetsrådgiver i vores afdeling for Rådgivning og Mobilitet. Her indgår du i det daglige samarbejde med vores øvrige dygtige rådgivere. Du kommer til at arbejde i et engageret team med 11 kolleger, der brænder for at udvikle den kollektive trafik. Holdet består af en datagruppe, der udvikler vores faktabaserede vidensgrundlag, og et rådgiverteam som samarbejder med kommuner og region indenfor letbane- og busplanlægning, busprioritering, BRT-løsninger, fleksible transportløsninger, kombinationsrejser og bredere mobilitetsløsninger.

Vi arbejder altid teambaseret med rige muligheder for at sparre og udnytte hinandens viden og kompetencer. Det er derfor vigtigt, at du er en udadvendt og god holdspiller og samtidig en lyttende projektleder, der med stor selvstændighed kan drive projekter fremad.

Konkret vil du i resten af 2022, sammen med andre medarbejdere, bidrage til planlægnings- og udviklingsopgaver i Aarhus-området som følge af en forestående barsel i teamet. Herefter vil du få en bredere rolle som projektleder og rådgiver i arbejdet med planlægning af kollektiv trafik og udvikling infrastrukturprojekter i samarbejde med kommuner og region.

Vi arbejder lige nu tæt sammen med Aarhus Kommune på større undersøgelser af letbane, BRT og fremkommelighedstiltag som midler til at løse byens trængselsproblemer og styrke den grønne omstilling. Her bidrager vi bl.a. med input til den strategiske planlægning, oplæg til ruteføring og viden om kollektiv trafikdrift, erfaringer og referencestudier, hvilket du vil blive en naturlig del af. Vi står også overfor en gennemgang af fremkommeligheden for bustrafikken i de større byer og udrulningen af et koncept for fremtidens mobilitetsknudepunkter på tværs af regionen. Her vil du også kunne indgå som projektleder eller rådgiver på en række projekter, hvor vi sammen med kommunerne skal skabe bedst mulige rammer for fremtidens kollektive trafik.

Din profil

· Du har en relevant uddannelse, f.eks. som ingeniør eller anden uddannelse inden for planlægning og/eller projektledelse
· Det er en fordel, at du har erhvervserfaring og har arbejdet med projektledelse
· Du kan arbejde tværgående med interne og eksterne parter om komplekse problemstillinger og kan begå dig på mange forskellige niveauer i planlægningsforløbet
· Du er udadvendt, initiativrig og går positivt ind i opgaver og samarbejde
· Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, herunder gode skriftlige kommunikationsevner
· Du er løsnings- og resultatorienteret, så mål opfyldes, og aftaler og deadlines overholdes


Vi tilbyder
En fast stilling i et uhøjtideligt arbejdsmiljø med tætte relationer til dygtige kolleger samt udfordrende og spændende opgaver. Du vil hos Midttrafik få gode og fleksible arbejdsforhold med mulighed for bl.a. flextid og hjemmearbejde, så vi bedst muligt sikrer et godt hverdagsliv og balance mellem jobbet og privatlivet.

Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst med KL.


Ansøgning
Stillingen søges via linket nederst på siden.

Ansøgningsfrist er den 10.6. 2022 kl. 12.00. Starttidspunkt er snarest muligt.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15.6. 2022 og igen den 27.6.2022. I rekrutteringsprocessen samarbejder Midttrafik med en ekstern konsulent, bl.a. til udarbejdelse af profiltest.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Planchef Henrik Vestergaard på telefon 51 64 82 13.

Du kan læse mere om Midttrafik på www.midttrafik.dk eller følge os på https://Facebook.com/midttrafik.dk og https://dk.linkedin.com/company/midttrafik

Midttrafik samarbejder med kommuner, region og private vognmænd om at levere en god kollektiv trafik og flextrafik til borgerne i Region Midtjylland. Vi er et fælleskommunalt trafikselskab, som ledes af en politisk bestyrelse. Vi er 130 ansatte, som sætter pris på en spændende arbejdsdag med en stor kontaktflade til kunder og samarbejdspartnere. Vi bruger målstyring til at sikre, at vi er effektive, og vi spørger ofte kunder og leverandører, om vi gør det godt nok. Midttrafik er derfor en organisation i konstant udvikling, hvor der sjældent er langt fra idé til handling. Hverdagen er præget af opgaver og krav, men også et fagligt inspirerende miljø.

Søg stilling