Midttrafik søger en køreplanlægger

Brænder du for kollektiv trafik og vil du være med til at lave de bedste køreplaner i Midtjylland?

Midttrafik søger en planlægger til køreplanlægningsafdelingen, som både har medarbejdere på hovedkontoret i Højbjerg ved Aarhus og på lokalkontoret i Videbæk. Stillingen kan placeres enten i Højbjerg ved Aarhus eller i Videbæk.

Midttrafik er en kommunalt- og regionalt ejet virksomhed, som varetager planlægningen af den kollektive trafik i Region Midtjylland på vegne af Region Midtjylland og kommunerne i regionen, som bestiller den kollektive trafik hos Midttrafik og fastsætter det endelige serviceniveau.

Sammen med dine kollegaer i teamet spiller du en vigtig rolle i udarbejdelsen og planlægningen af bussernes køreplaner og du bidrager til, at vores passagerer i den kollektive bustrafik i Midtjylland får de bedste køreplaner.

Du skal som køreplanlægger arbejde for, at kommuner og region får den bedst mulige kollektive trafik inden for deres fastlagte økonomiske rammer og politiske servicemål.

Du vil indgå i et team på ni køreplanlæggere, hvor tæt sparring med engagerede kolleger er grundstenen for vores planlægning og udvikling. Hver køreplanlægger varetager arbejdet for forskellige geografiske områder i Region Midtjylland og du refererer direkte til funktionslederen for planlægningsafdelingen.

Med udgangspunkt i ønsker fra kunder og busselskaber revideres og justeres køreplanerne en gang om året og dermed er planlægningsprocessen hovedsageligt en langsigtet proces med forskellige fokus i løbet af årshjulet.

Som køreplanlægger skal du:
· Oprette og vedligeholde køreplaner i Midttrafiks køreplansystem, som indeholder komplekse datastrukturer og sammenhænge, hvor der vil være stor fokus på kvalitetssikring. En væsentlig del af vedligeholdelsen af køreplanerne består bl.a. i at analysere passagertal med henblik på justeringer af ruteforløb og afgangstider samt analyse af rettidighedsmålinger med henblik på at planlægge driftssikre køreplaner tilpasset den aktuelle trafik.
· Arbejde med rutestrukturer for dit geografiske område. Du skal med kreativitet og iderighed være i stand til at optimere og justere kørslen for at tilgodese nye behov hos kunder, busselskaber og hos kommune og region.
· Dokumentere dit arbejde løbende i køreplanprocessen. Du skal igennem systematisk arbejde have øje for dokumentation af ændringers konsekvenser.
· Rådgive og vejlede kommuner og region i at få den bedst mulige kollektive trafik indenfor de økonomiske og politiske rammer. Du vil i denne del skulle udarbejde forskellige løsningsforslag/køreplaner som tilgodeser bestillernes behov og ønsker.
· Formidle dit arbejde med køreplaner og gode forslag til løsninger til bl.a. Midttrafiks bestillere.
· Arbejde med planlægning på længere sigt i forbindelse med udarbejdelse af trafikplaner for den overordnede kollektive trafik i et område. Denne del af arbejdet kræver et godt overblik over det geografiske område og evnen til at overskue overordnede strukturer og afledte konsekvenser.

Din baggrund og profil
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men måske er du uddannet trafik- eller byplanlægger, landinspektør, matematikøkonom eller har anden administrativ uddannelse. Måske har du erhvervsmæssig erfaring, hvor du har arbejdet struktureret med langsigtet planlægning. Erhvervserfaring er heller ikke afgørende og nyuddannede er meget velkomne til at søge. Du vil blive grundigt oplært i systemer og arbejdsgange.

Vi forestiller os at:
· Du er analytisk skarp og tryg i arbejdet med komplekse problemstillinger, hvor du formår at bevare overblikket og formidle dine løsningsforslag overfor Midttrafiks bestillere på en overskuelig og veldokumenteret måde.
· Du har god IT-forståelse og besidder evnen til at lære nye programmer.
· Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, og du kan begå dig på mange forskellige niveauer i planlægningsforløbet.
· Du er proaktiv og udviser handlekraft i bestræbelsen på at udvikle, forbedre og effektivisere.
· Du er begejstret og engageret og du trives i en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok.
· Du skal være indstillet på, at en del af arbejdet er politisk styret i kommunerne og regionen.

Vi tilbyder
Du får et spændende job, som både kan indeholde udfordrende problemstillinger, som skal løses med en kort tidshorisont og problemstillinger på den længere bane, når køreplanerne skal tilpasses til nye ønsker og fremtidige behov.

Du kommer til at arbejde tæt på beslutningstagerne hos kommunerne og regionen, og vil få meget stor indflydelse på de løsninger, som implementeres. I Midttrafik er der ofte ikke langt fra en god idé opstår til den bliver virkelighed.

Du bliver en del af et inspirerende og uhøjtideligt arbejdsmiljø med dygtige kolleger, hvor der er plads til faglig sparring, og opgaver kan løses både selvstændigt og i teams.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og der tilbydes gode arbejdsforhold med blandt andet flextid, frugtordning og massageordning samt mulighed for faste hjemmearbejdsdage.


Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst
Du kan læse mere om hvad vores køreplanlæggere laver her https://www.midttrafik.dk/job/mod-vores-medarbejdere/

Ansøgning
Stillingen søges via linket nederst på siden.


Stillingen ønskes besat snarest og der gennemføres løbende ansættelsessamtaler og muligheden for at søge jobbet lukkes når den rigtige kandidat er fundet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Poul Masud på telefon 29 36 32 15 eller køreplanlægger Rikke Rasmussen på telefon 21 35 80 96.


Om Midttrafik
Du kan læse mere om Midttrafik på www.midttrafik.dk eller følge os på https://Facebook.com/midttrafik.dk og https://dk.linkedin.com/company/midttrafik

Midttrafik samarbejder med kommuner, region og private vognmænd om at levere en god kollektiv trafik til borgerne i Region Midtjylland. Vi er et fælleskommunalt trafikselskab, som ledes af en politisk bestyrelse. Vi er ca. 130 ansatte, som sætter pris på en spændende arbejdsdag med en stor kontaktflade til kunder og samarbejdspartnere. Vi bruger målstyring til at sikre, at vi er effektive, og vi spørger ofte kunder og leverandører om vi gør det godt nok. Midttrafik er derfor en organisation i konstant udvikling, hvor der sjældent er langt fra idé til handling

Stillingen er ikke aktiv